Proclamatie

Wij, John de 2e Kabbelaar de 44e & Mirjam de 1e Kabbelaar de 44Stadsprinsenpaar van het  Kabbelgat

Heerser over de installatie als monteur. Beschermers van de carnavalsvierders.

Jonkheer en Jonkvrouw van het Kasteel in de Wippolder.

Gemotiveerd ambassadeurs van het Carnaval.

Voormalig deelnemer van Utopia 2.

Ouders en Schoonouders van Danielle, Wesley, Rick en Ashley.

Grootouders van Kaylee, Keano en Lynn.

Onder dankzegging voor het in ons gestelde vertrouwen dienen in het carnavals seizoen

2019-2020

de volgende regels onverwijld in acht te worden genomen.

Ten Eerste

Je ben Blank, Zwart, Homo of travestiet,

het maakt ons niet uit als je maar geniet.

Ten Tweede

Maar wij gaan u voor ten aanvang van de polonaise,

dus leven de lol en even helemaal geen malaise.

Ten Derde

Steeds zullen we 11 minuten te vroeg binnen komen en 11 minuten te laat vertrekken

en zo elke avond 22 minuten weten te rekken.

Ten Vierde

Passie voor carnaval zit ons in het bloed ,dus voor 4 dagen lol en gein

zullen wij in de hele sprookjesstad te vinden zijn.

Ten Vijfde

Reken er op dat wij van iedere gelegenheid een sprookjesfeest gaan maken,

zodat er ooit mooie herinneringen ontwaken.

Ten Zesde

Ook dit carnaval zult u nog lang gaan heugen,

dus geniet van elke avond met volle teugen.

Ten Zevende

Op de Praalwagen gaan we er ook flink tegen aan

als we met zijn alle feestend door sprookjesstad gaan.

Ten Achtste

Kun je en wil je niets missen en wil je alles mee maken,

dan dient u bij alle feesten pas als laatste af te haken.

Ten Negende

Jullie moeten dit ook nog wel even weten

dat ook dit jaar de alcoholcontrole niet wordt vergeten.

Ten Tiende

Er was eens , is het sprookjeswoord en begint altijd met zonneschijn

blijf daarom goed onthouden , het leven moet een sprookje zijn

Ten Elfde

Snel de laatste , maar niet minder van belang en bovenal

wij wensen een ieder een Sprookjesachtig Carnaval

Bij deze spreken wij uit dat het Kabbelgat van af nu Sprookjes stad heet.

en wij  voor het komende seizoen het thema zullen uitdragen:

HET LEVEN MOET ALS EEN SPROOKJE ZIJN.

Aldus gedaan in het Kabbelgat op de negende van de elfde van het jaar tweeduizend negentien

                                                                        Zijne Doorluchtige Hoogheid John de 2e                               Commissie Protocol                                   

                                                                        Hare Doorluchtige Hoogheid Mirjam de 1e                            Stichting D. C. V.                                                                                   

                                                                       Kabbelaars de 44e                                                                                Grootvorst Andre