.Proclamatie

Wij, Stadsprins Ray de 1e , Kabbelaar de 46e en Stadsprinses Cynthia de 1e , Kabbelaar de 46e.,
Samen het Stadsprinsenpaar van het Kabbelgat
Graaf van het Rijk de Neus                                                                   Kapitein van de pleziervaart
Schutter der Airsoft                                                                               Muziekmaker van het 1e uur en
Beschermvrouw van het dierenrijk                                                        Lid van de orde der vrouwen van eigen wil

Samen al 20 jaar Zwevend met onze vleugels als een vlinder, dwars door alle stormen heen, trotse ouders van prachtige
kinderen van beide.
In het dagelijks leven aan de serieuze kant
Bij de gratie van de zotheid en de dwaasheid staan wij hier met trots en vreugde met een boodschap van feest en
saamhorigheid.
In het licht van carnaval dat je vleugels geeft, willen wij ons Kabbelgat verenigen met de kracht van samenzijn, om zo te
genieten van het feest der Carnaval dat ons alle verbindt. In de schaduw van het alledaagse leven, begeleid door onze
engelbewaarder, herinneren we ons dat carnaval ons laat stralen en onze harten doet dansen. Het is een tijd om te
omarmen, te lachen en te fladderen,

Onder dankzegging voor het in ons gestelde vertrouwen dienen in het carnavalsseizoen
2023-2024
De volgende regels onverwijld in acht te worden genomen: 

Ten Eerste

Als Stadsprins en Stadsprinses van het Kabbelgat, leiden wij met eer en kracht.

Ten Tweede

Met carnaval schitteren we, ondanks de schaduwen die het dagelijks leven werpt. Leef, lach en geniet!

Ten Derde

Onder de vleugels van carnaval, laten we Kabbelgat sprankelen en schitteren.

Ten Vierde

Gezamenlijk, jong en oud, vieren we carnaval, vertrouwen en bouwen op elkaar, als fundament van ons Kabbelgat

Ten Vijfde

Muziek weerklinkt, een symfonie van vreugde die ons allen bindt

Ten Zesde

Elke wijk, plein en straat van ons Kabbelgat zal carnavalsvreugde dragen, van cafés tot verenigingen, dweilorkest en
meer.

Ten Zevende

Met respect voor elkaar fladdert iedere Kabbelaar achter elkaar aan, terwijl onze harten, gevuld met confetti, liefde en
gelach verspreiden.

Ten Achtste

We Vliegen naar de regenboog, hoop doet leven, we laten ons niet kisten en feesten met de neus omhoog, samengaan
we zweven waarheen de weg ons ook zal leiden.

Ten Negende

Vergeet voor even alle zorgen en laat het feest je hart veroveren!

Ten Tiende

Laten we verstandig zijn en alcohol en auto's gescheiden houden, zodat we in alle feestelijkheid kunnen genieten en
met een gerust hart kunnen feesten!

Ten Elfde

3x alaaf voor ons motto Carnaval geeft je vleugels, Kabbelgat verenigd in harmonie met elkaar zijn we sterker als ooit
tevoren

 

Aldus gedaan in het Kabbelgat op de Elfde van de Elfde van het jaar tweeduizend drie en twintig

Zijne Doorluchtige Hoogheid Ray de 1e                                                     Commissie Protocol

Hare Doorluchtige Hoogheid Cinthia de 1e                                                Stichting D. C. V.

Kabbelaars de 46e                                                                                     Grootvorst Erwin

 

Thema2023 24