.

Proclamatie

Wij, Willem de 1e, Kabbelaar de 45e en Daniëlle de 1e, Kabbelaar de 45e, Stadsprinsenpaar van het Kabbelgat.

Heerser over de schilderkunst en liefhebber van het gerstenat

Beschermvrouw van de makelaardij en een muzikaal hart

Beschermers van de carnavalsvierders in het kabbelgat.

Als Ram en leeuw het perfecte paar staan zij voor iedereen klaar met hun Motto

Gemotiveerd ambassadeurs van het Carnaval

Onder dankzegging voor het in ons gestelde vertrouwen dienen in het carnavals seizoen 2022-2023

De volgende regels onverwijld in acht te worden genomen:

 

Ten Eerste

Toen was carnaval nog heel gewoon

Terug in de tijd is nu de toon.

Ten Tweede

Dat wij hopen op een zeer geslaagd seizoen,

En dit zonder u niet kunnen doen.

Ten Derde

Dit jaar de kwasten en de computer aan de kant

Nu hebben we de scepters in ons hand

Ten Vierde

Met zijn twee als paar

Staan wij in het Kabbelgat voor u klaar.

Ten Vijfde

Na de Corona melasse,

Nemen wij u mee in de polonaise.

Ten Zesde

Ben je man of vrouw of geen van twee

Ook jij viert carnaval met ons mee

Ten Zevende

Alle dweil cafés gaan wij bezoeken

En hoeven deze niet van tevoren te boeken

Ten Achtste

De toekomst zien wij rooskleurig in,

Want met samenwerken is dit pas het begin

Ten Negende

Gezamenlijk Kabbelgat een optocht en plezier

Houden ons nog jaren op de been en dat doen we hier

Ten Tiende

Cafés, residenties, groeperingen, verenigingen en fanfare

We beleven plezier en vliegen elkaar niet in de haren

Ten Elfde

Dat wij u prinsenpaar mogen zijn vinden we gaaf

En sluiten wij de proclamatie af met een alaaf

Aldus gedaan in het Kabbelgat op de elfde van de elfde van het jaar tweeduizend twee en twintig

Zijne Doorluchtige Hoogheid Willem de 1e                                                      Commissie Protocol

Hare Doorluchtige Hoogheid Daniëlle de 1e                                                    Stichting D. C. V.

Kabbelaars de 45e                                                                                           Grootvorst Andre

 

Toen was Carnaval nog heel gewoon