Naam Positie
Erwin Zaalberg Ad Interim vice Voorzitter
Jolanda Taal Secretaris
Andre de Haan Groot Vorst
Willem Baijens Voorzitter