Op de Nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Delft op 06-01-2020

����������������������������������������Ý13 ����������������������������������������ù13 ����������������������������������������13 ����������������������������������������Ô13 ����������������������������������������Ó13
����������������������������������������æ13 ����������������������������������������13 ����������������������������������������ï13